Aadaki tablolardan yararlanarak ihtiyacnz olan jeneratrn kapasitesini bulabilirsiniz.Bu tablolarn amac sizlerin ihtiya duyduu g ve elektrik hesaplamalarna yardmc olmaktr.

Hesaplamalar
G Hesaplamas
kVA'dan kW a evirme
kW'dan kVA'e evirme
kW'dan HP'a evirme
kVA biliniyorsa Amper hesab
Motorlarn almasnda kVA hesab
Elektrik ve G Standartlar Tablosu
Kilo Volt Amper kVA
KiloWatt (1000 watts = 1 kW) kW
Amper (Volt-Ampere veya Akm) I
Volt E
Power Factor (G Faktr) PE
Percent Efficiency ( Verimlilik Yzdesi) %EFF
Horse Power ( Beygir Gc) HP
 

G htiyac Hesab
Faz Says Volt htiyac
V
Amper
I
G
Factor
= G
kW
1
3
0.8
1.0

kW dan kVA'e evir
kW = kVA
kVA den kW'a evir
kVA = kW

kW dan HP'a evir
kW = HP
3 fazl bir elektrik motorunun almaya balamasnda gereken jeneratr gc ( DOL-Demuraj)
Motor Gc (HP)
= Jenerator
kVA htiyac

Amper'i hesapla (kVA Biliniyorsa)
Faz
1,2,3
Jenerator
kVA
Voltaj
htiyac
= Amper
I